Đàn Piano điện Yamaha DGX-670 2021

Đàn Piano điện Yamaha DGX-670

- Số phím : 88
- Xuất xứ : Japan / Indo
- Trọng lượng : 21,4 kg
- Số Peal : 3

29,390,000 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-725

- 2%

2021

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-725

- Số phím : 88
- Xuất xứ : Japan / Indo
- Trọng lượng : 43kg
- Số Peal : 3

45,690,000 VND

Giá bán: 44,776,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano Yamaha P45

Đàn Piano Yamaha P45

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 11.5 kg
- Đa âm : 64
- Xuất xứ :Japan/China

12,500,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha P125

Đàn Piano điện Yamaha P125

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 11.8 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/China

18,000,000 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha YDP-103

Đàn piano điện Yamaha YDP-103

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 37.5 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

17,990,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP 144

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha YDP 144

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 38 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

22,990,000 VND

Giá bán: 22,530,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP 164

Đàn Piano điện Yamaha YDP 164

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 42 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

27,990,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150PE

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150PE

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 58 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

82,590,000 VND

Giá bán: 80,938,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150WH

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150WH

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 58 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

62,590,000 VND

Giá bán: 61,338,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150B

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 58 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

62,590,000 VND

Giá bán: 61,338,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170PE

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170PE

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 67 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

99,900,000 VND

Giá bán: 97,902,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170WH

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170WH

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 67 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

89,900,000 VND

Giá bán: 88,102,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170B

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 67 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

89,900,000 VND

Giá bán: 88,102,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701PE

- 2%

Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701PE

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 59.0 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

77,100,000 VND

Giá bán: 75,558,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701B

- 2%

Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 59.0 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

63,800,000 VND

Giá bán: 62,524,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-805B

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-805B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 80Kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

95,800,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện  Yamaha CVP-805PE

Đàn Piano điện Yamaha CVP-805PE

- 1.315 Giọng nói
- 49 Bộ trống
- Tích hợp Bluetooth
- Đầu ghi âm thanh USB

111,300,000 VND

Mua hàng