Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-735

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-735

- Số phím : 88
- Loa : 16 cm x 2
- Trọng lượng : 57 kg
- Kích thước : 128 x 64 chấm

46,823,000 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-795GPWH

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-795GPWH

- Số phím : 88
- Loa : Spruce Cone
- Trọng lượng : 126kg
- Bàn phím : phím gỗ

231,503,000 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-795GP

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-795GP

- Số phím : 88
- Loa : Spruce Cone
- Trọng lượng : 126kg
- Bàn phím : phím gỗ

204,994,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha ELB-02

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha ELB-02

- Trọng lượng : 50kg
- Số nhịp điệu : 368
- Số âm sắc : 540 (AWM)
- Xuất xứ : Indonesia

52,027,000 VND

Giá bán: 50,986,460 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha ELS-02C

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha ELS-02C

- Xuất xứ: Nhật Bản
- Trọng lượng : 109,5 kg
- Số nhịp điệu : 634
- Phụ kiện đi kèm : Ghế 8.8 kg

253,309,091 VND

Giá bán: 248,242,909 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha P-515

- 5%

Đàn Piano điện Yamaha P-515

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 22 kg
- Hiệu ứng : 6 hồi âm, 3 điệp khúc
- Xuất xứ : Japan/China

36,907,000 VND

Giá bán: 35,061,650 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha P125a

Đàn Piano điện Yamaha P125a

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 11.8 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/China

18,500,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP-S35

Đàn Piano điện Yamaha YDP-S35

- Trọng lượng : 40Kg
- Model : YDP-S35
- 88 phím
- Bản nhạc : 353
 

Liên hệ

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP-S55

Đàn Piano điện Yamaha YDP-S55

- Trọng lượng : 40Kg
- Model : YDP-S55
- 88 phím
- Đa âm : 192
 

Liên hệ

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP-145

- 5%

Đàn Piano điện Yamaha YDP-145

- Thương hiệu : Yamaha
- Model : YDP-145
- 88 phím
- Đa âm : 192
 

23,259,000 VND

Giá bán: 22,096,050 VND

Mua hàng
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809GPWH

- 2%

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809GPWH

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 82Kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

209,117,000 VND

Giá bán: 204,934,660 VND

Mua hàng
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809GP

- 2%

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809GP

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 82Kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

196,354,000 VND

Giá bán: 192,426,920 VND

Mua hàng
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809PE

- 3%

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809PE

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 82Kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

158,063,000 VND

Giá bán: 153,321,110 VND

Mua hàng
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809B

- 2%

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809B

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 82Kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

143,336,000 VND

Giá bán: 140,469,280 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-765GPWH

- 3%

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-765GPWH

- Số phím : 88
- Số pedal : 3
- Kích cỡ : 128 x 64 điểm
- Bàn phím : phím gỗ

126,448,000 VND

Giá bán: 122,654,560 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-765GP

- 2%

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-765GP

- Số phím : 88
- Số pedal : 3
- Kích cỡ : 128 x 64 điểm
- Bàn phím : phím gỗ

109,794,000 VND

Giá bán: 107,598,120 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-745PE

- 3%

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-745PE

- Số phím : 88
- Số pedal : 3
- Trọng lượng : 60kg
- Bàn phím : phím gỗ

67,343,000 VND

Giá bán: 65,322,710 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-745

- 5%

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-745

- Số phím : 88
- Số pedal : 3
- Trọng lượng : 60kg
- Bàn phím : phím gỗ

56,543,000 VND

Giá bán: 53,715,850 VND

Mua hàng
Đàn Piano Yamaha YDP 105R

- 10%

Đàn Piano Yamaha YDP 105R

Thương hiệu     Yamaha
Model     YDP-105
88 phím
Đa âm : 64

19,000,000 VND

Giá bán: 17,100,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP-165

- 9%

Đàn Piano điện Yamaha YDP-165

- Thương hiệu : Yamaha
- Model :YDP-165
- 88 phím
- Đa âm : 192
 

29,150,000 VND

Giá bán: 26,526,500 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha DGX-670

- 9%

2021

Đàn Piano điện Yamaha DGX-670

- Số phím : 88
- Xuất xứ : Japan / Indo
- Trọng lượng : 21,4 kg
- Số Peal : 3

29,390,000 VND

Giá bán: 26,744,900 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-725

- 9%

2021

Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-725

- Số phím : 88
- Xuất xứ : Japan / Indo
- Trọng lượng : 43kg
- Số Peal : 3

45,690,000 VND

Giá bán: 41,577,900 VND

Mua hàng
Đàn Piano Yamaha P45

Đàn Piano Yamaha P45

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 11.5 kg
- Đa âm : 64
- Xuất xứ :Japan/China

12,500,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha P125

- 5%

Đàn Piano điện Yamaha P125

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 11.8 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/China

18,000,000 VND

Giá bán: 17,100,000 VND

Mua hàng
Đàn piano điện Yamaha YDP-103

Đàn piano điện Yamaha YDP-103

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 37.5 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

17,990,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP 144

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha YDP 144

- Số phím : 88
- Trọng lượng : 38 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

22,990,000 VND

Giá bán: 22,530,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha YDP 164

Đàn Piano điện Yamaha YDP 164

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 42 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

27,990,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150PE

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150PE

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 58 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

82,590,000 VND

Giá bán: 80,938,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150WH

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150WH

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 58 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

62,590,000 VND

Giá bán: 61,338,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150B

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-150B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 58 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

62,590,000 VND

Giá bán: 61,338,200 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170PE

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170PE

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 67 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

99,900,000 VND

Giá bán: 97,902,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170WH

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170WH

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 67 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

89,900,000 VND

Giá bán: 88,102,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170B

- 2%

Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 67 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

89,900,000 VND

Giá bán: 88,102,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701PE

- 2%

Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701PE

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 59.0 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

77,100,000 VND

Giá bán: 75,558,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701B

- 2%

Đàn Piano Clavinova Yamaha CVP 701B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 59.0 kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

63,800,000 VND

Giá bán: 62,524,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-805B

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-805B

- Số phím :    88
- Trọng lượng : 80Kg
- Số pedal : 3
- Xuất xứ :Japan/Indonesia

95,800,000 VND

Mua hàng
Đàn Piano điện  Yamaha CVP-805PE

Đàn Piano điện Yamaha CVP-805PE

- 1.315 Giọng nói
- 49 Bộ trống
- Tích hợp Bluetooth
- Đầu ghi âm thanh USB

111,300,000 VND

Mua hàng