Micro Micready LS30

Micro Micready LS30

- Sóng 10m - 20m
- Tay micro nhôm
- Xuất xứ : China
- Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Mua hàng
Micro Micready SLX99

Micro Micready SLX99

- Kiểu UHF
- Sóng 35m - 45m
- Tay micro nhôm
- Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Mua hàng
Micro Micready LV19

Micro Micready LV19

- Kiểu UHF
- Sóng 35m - 45m
- Tay micro nhôm
- Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Mua hàng
Micro Micready LS200

Micro Micready LS200

- Kiểu UHF
- Sóng 30m - 40m
- Tay micro nhôm
- Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Mua hàng
Micro Micready LS80

Micro Micready LS80

- Sóng 10m - 20m
- Tay micro nhôm
- Xuất xứ : China
- Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Mua hàng