Dây line KGR 6M

- 15%

Dây line KGR 6M

- Đầu 6 ly xịn
- Dây cao cấp
- Freeship
- Dài 6m

390,000 VND

Giá bán: 331,500 VND

Mua hàng
Dây Jack guitar Blue cao cấp 2-6L

- 10%

Dây Jack guitar Blue cao cấp 2-6L

- Đầu 6 ly xịn
- Dây cao cấp
- Freeship
- Dài 6m

3,900,000 VND

Giá bán: 3,510,000 VND

Mua hàng
Dây Jack guitar Red cao cấp 2-6L

- 10%

Dây Jack guitar Red cao cấp 2-6L

- Đầu 6 ly xịn
- Dây cao cấp
- Freeship
- Dài 6m

330,000 VND

Giá bán: 297,000 VND

Mua hàng
Dây Micro tín hiệu cao cấp

- 20%

Dây Micro tín hiệu cao cấp

- Lõi đồng 100%
- Dây mềm
- Chống nhiễu
- Chất lượng bền

30,000 VND

Giá bán: 24,000 VND

Mua hàng
Dây jack Canon sang AV JCAV

- 35%

Dây jack Canon sang AV JCAV

- Đầu Canon sang AV
- Dây cao cấp
- Freeship
- Dài 70cm

300,000 VND

Giá bán: 195,000 VND

Mua hàng
Dây Jack guitar cao cấp 2-6L

- 30%

Dây Jack guitar cao cấp 2-6L

- Đầu 6 ly xịn
- Dây cao cấp
- Freeship
- Dài 6m

350,000 VND

Giá bán: 245,000 VND

Mua hàng
Dây canon 2C

- 35%

Dây canon 2C

- Đầu canon đực - cái
- Dây cao cấp
- Freeship
- Dài 70cm

300,000 VND

Giá bán: 195,000 VND

Mua hàng