LOA FULL CAVS NX5

- 20%

LOA FULL CAVS NX5

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trở kháng: 8Ω

10,700,000 VND

Giá bán: 8,560,000 VND

Mua hàng
LOA FULL CAVS NX9

- 10%

LOA FULL CAVS NX9

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trở kháng: 8Ω

25,500,000 VND

Giá bán: 22,950,000 VND

Mua hàng
LOA FULL CAVS J12

- 10%

LOA FULL CAVS J12

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trở kháng: 8Ω

24,500,000 VND

Giá bán: 22,050,000 VND

Mua hàng
LOA FULL CAVS M12

- 10%

LOA FULL CAVS M12

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trở kháng: 8Ω

23,500,000 VND

Giá bán: 21,150,000 VND

Mua hàng
LOA FULL CAVS LA12

- 10%

LOA FULL CAVS LA12

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trở kháng: 8Ω

23,000,000 VND

Giá bán: 20,700,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS XB12 Pro

- 10%

Loa Full CAVS XB12 Pro

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 27.6kg / 1 chiếc

15,500,000 VND

Giá bán: 13,950,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS XB12 Plus

- 10%

Loa Full CAVS XB12 Plus

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 27.6kg / 1 chiếc

10,400,000 VND

Giá bán: 9,360,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS P10 Pro

Loa Full CAVS P10 Pro

- Màu sắc: Đen
- Xuất xứ: Mỹ
- Trọng lượng: 18kg/chiếc
- Bảo hành : 2 năm

10,500,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS LC712 Neo

- 5%

Loa Full CAVS LC712 Neo

- Màu sắc: Đen / tím
- Xuất xứ: Mỹ
- Bass : 30cm
- Bảo hành: 2 Năm

16,800,000 VND

Giá bán: 15,960,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS LS710

- 5%

Loa Full CAVS LS710

- Màu sắc: Đen
- Xuất xứ: Mỹ
- Bass : 25cm
- Bảo hành: 2 Năm

11,700,000 VND

Giá bán: 11,115,000 VND

Mua hàng
Loa Karaoke CAVS MP10

- 5%

Loa Karaoke CAVS MP10

- Màu sắc: Đen
- Xuất xứ : USA
- Trọng lượng: 22,2 kg/ đôi
- Bảo hành : 24 tháng

4,400,000 VND

Giá bán: 4,180,000 VND

Mua hàng
Loa Karaoke CAVS LD-710

- 5%

Loa Karaoke CAVS LD-710

- CAVS LD-710
- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Trọng lượng: 22,4 kg/ đôi

5,700,000 VND

Giá bán: 5,415,000 VND

Mua hàng
Loa karaoke CAVS LF-710

- 5%

Loa karaoke CAVS LF-710

- CAVS LF-710
- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Trọng lượng: 22,4 kg/ đôi

6,600,000 VND

Giá bán: 6,270,000 VND

Mua hàng
Loa Karaoke CAVS LF-712

- 5%

Loa Karaoke CAVS LF-712

- CAVS LF-712
- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Trọng lượng: 24 kg/ đôi

10,000,000 VND

Giá bán: 9,500,000 VND

Mua hàng
Loa Karaoke CAVS CX10

- 5%

Loa Karaoke CAVS CX10

- CAVS SP-500
- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Trọng lượng: 22,4 kg/ đôi

8,000,000 VND

Giá bán: 7,600,000 VND

Mua hàng
Loa Karaoke CAVS SP-500

- 5%

Loa Karaoke CAVS SP-500

- CAVS SP-500
- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Trọng lượng: 22,4 kg/ đôi

8,000,000 VND

Giá bán: 7,600,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS LC-812

- 5%

Loa Full CAVS LC-812

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 19.5 Kg/ chiếc

28,600,000 VND

Giá bán: 27,170,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS LS712

- 5%

Loa Full CAVS LS712

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 19.5 Kg/ chiếc

18,600,000 VND

Giá bán: 17,670,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS NH12

- 5%

Loa Full CAVS NH12

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 27.6kg / 1 chiếc

12,800,000 VND

Giá bán: 12,160,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS 612FG

- 5%

Loa Full CAVS 612FG

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 27.6/ 1 chiếc

13,400,000 VND

Giá bán: 12,730,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS XB12 Lite

- 15%

Loa Full CAVS XB12 Lite

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 27.6kg / 1 chiếc

9,300,000 VND

Giá bán: 7,905,000 VND

Mua hàng
Loa Full CAVS XB10

- 5%

Loa Full CAVS XB10

- Xuất xứ : Mỹ
- Bảo hành : 2 năm
- Màu sắc : đen
- Trọng lượng : 18kg / 1 chiếc

9,200,000 VND

Giá bán: 8,740,000 VND

Mua hàng