Đàn Guitar Acoustic Linas L850

- 20%

Đàn Guitar Acoustic Linas L850

- Vát Tay gù
- Cẩn xà cừ
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan

12,900,000 VND

Giá bán: 10,320,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L850EQ

- 20%

Đàn Guitar Acoustic Linas L850EQ

- Vát Tay gù
- Cẩn xà cừ
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan

15,500,000 VND

Giá bán: 12,400,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas  L70EQ

- 15%

Guitar Acoustic Linas L70EQ

- Mã: L-70
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Khóa: Taiwan

1,850,000 VND

Giá bán: 1,572,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L400EQ

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L400EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

8,400,000 VND

Giá bán: 7,560,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L450EQ

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L450EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan

10,500,000 VND

Giá bán: 9,450,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L170EQ

- 15%

Guitar Acoustic Linas L170EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

3,890,000 VND

Giá bán: 3,306,500 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L170

- 15%

Guitar Acoustic Linas L170

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

2,990,000 VND

Giá bán: 2,541,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L240EQ

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L240EQ

- EQ : B12
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan balck

5,390,000 VND

Giá bán: 4,851,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L240

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L240

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan balck

3,940,000 VND

Giá bán: 3,546,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L85

- 15%

Đàn Guitar Acoustic Linas L85

- Mã: L85
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Bảo hành 12 tháng

1,868,000 VND

Giá bán: 1,587,800 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L400

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L400

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

6,900,000 VND

Giá bán: 6,210,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L120EQ

- 15%

Guitar Acoustic Linas L120EQ

- Mã: L-120EQ
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- EQ: có

3,150,000 VND

Giá bán: 2,677,500 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L85EQ

- 15%

Guitar Acoustic Linas L85EQ

- Mã: T70
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- EQ: có

2,300,000 VND

Giá bán: 1,955,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L120

- 15%

Guitar Acoustic Linas L120

- Mã: L-120
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Khóa: Taiwan

2,200,000 VND

Giá bán: 1,870,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L70

- 15%

Guitar Acoustic Linas L70

- Mã: L-70
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Khóa: Taiwan

1,140,000 VND

Giá bán: 969,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L260EQ

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L260EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

5,990,000 VND

Giá bán: 5,391,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L200EQ

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L200EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan
- EQ : có

4,850,000 VND

Giá bán: 4,365,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Linas L200

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L200

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

3,300,000 VND

Giá bán: 2,970,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L260

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L260

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

4,790,000 VND

Giá bán: 4,311,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L350

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L350

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

5,900,000 VND

Giá bán: 5,310,000 VND

Mua hàng
Guitar Acoustic Linas L450

- 10%

Đàn Guitar Acoustic Linas L450

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan

8,800,000 VND

Giá bán: 7,920,000 VND

Mua hàng