Loa xách tay họa tiển M Sound W08T4

- 15%

Loa xách tay họa tiển M Sound W08T4

Giá gốc: 8,900,000 VND

Giá bán: 7,565,000 VND

Mua hàng

Mixer GS MD-8

- 10%

Mixer GS MD-8

Giá gốc: 6,200,000 VND

Giá bán: 5,580,000 VND

Mua hàng

Mixer GS MD-12

- 10%

Mixer GS MD-12

Giá gốc: 7,200,000 VND

Giá bán: 6,480,000 VND

Mua hàng

Loa xách tay M Sound M408

- 10%

Loa xách tay M Sound M408

Giá gốc: 5,800,000 VND

Giá bán: 5,220,000 VND

Mua hàng

Loa Karaoke GS MS-12

- 15%

Loa Karaoke GS MS-12

Giá gốc: 11,500,000 VND

Giá bán: 9,775,000 VND

Mua hàng

Crossover DriveRack GS CR408

- 10%

Crossover DriveRack GS CR408

Giá gốc: 8,500,000 VND

Giá bán: 7,650,000 VND

Mua hàng

Micro karaoke GS ULX4

- 10%

Micro karaoke GS ULX4

Giá gốc: 5,800,000 VND

Giá bán: 5,220,000 VND

Mua hàng

Cục đẩy GS S-208

- 15%

Cục đẩy GS S-208

Giá gốc: 8,600,000 VND

Giá bán: 7,310,000 VND

Mua hàng

Cục đẩy GS S-206

- 15%

Cục đẩy GS S-206

Giá gốc: 7,500,000 VND

Giá bán: 6,375,000 VND

Mua hàng

Cục đẩy GS G-410

- 15%

Cục đẩy GS G-410

Giá gốc: 16,990,000 VND

Giá bán: 14,441,500 VND

Mua hàng

Cục đẩy GS G-408

- 12%

Cục đẩy GS G-408

Giá gốc: 12,990,000 VND

Giá bán: 11,431,200 VND

Mua hàng

Cục đẩy GS MV-265

- 15%

Cục đẩy GS MV-265

Giá gốc: 8,990,000 VND

Giá bán: 7,641,500 VND

Mua hàng

Vang cơ cao cấp GS FLX-9

- 10%

Vang cơ cao cấp GS FLX-9

Giá gốc: 2,990,000 VND

Giá bán: 2,691,000 VND

Mua hàng

Vang số GS M750

- 15%

Vang số GS M750

Giá gốc: 6,900,000 VND

Giá bán: 5,865,000 VND

Mua hàng

Vang  số GS S85

- 15%

Vang số GS S85

Giá gốc: 4,600,000 VND

Giá bán: 3,910,000 VND

Mua hàng

Vang cơ lai số GS LSX-12

- 10%

Vang cơ lai số GS LSX-12

Giá gốc: 3,900,000 VND

Giá bán: 3,510,000 VND

Mua hàng

Micro karaoke GS UR23

- 20%

Micro karaoke GS UR23

Giá gốc: 4,800,000 VND

Giá bán: 3,840,000 VND

Mua hàng

Micro karaoke GS F6

- 20%

Micro karaoke GS F6

Giá gốc: 3,200,000 VND

Giá bán: 2,560,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GS UX-12

- 20%

Loa karaoke GS UX-12

Giá gốc: 16,500,000 VND

Giá bán: 13,200,000 VND

Mua hàng

Loa kéo 50 M-Sound M18T3

- 10%

Loa kéo 50 M-Sound M18T3

Giá gốc: 10,600,000 VND

Giá bán: 9,540,000 VND

Mua hàng

Loa kéo 40 M-Sound M15T3

- 10%

Loa kéo 40 M-Sound M15T3

Giá gốc: 9,700,000 VND

Giá bán: 8,730,000 VND

Mua hàng

Loa sub hơi GS SX-18

- 15%

Loa sub hơi GS SX-18

Giá gốc: 16,900,000 VND

Giá bán: 14,365,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GS MS-15

- 15%

Loa karaoke GS MS-15

Giá gốc: 17,500,000 VND

Giá bán: 14,875,000 VND

Mua hàng

Đàn Guitar Acoustic Linas L850

- 20%

Đàn Guitar Acoustic Linas L850

Giá gốc: 12,900,000 VND

Giá bán: 10,320,000 VND

Mua hàng

Đàn Guitar Acoustic Linas L850EQ

- 20%

Đàn Guitar Acoustic Linas L850EQ

Giá gốc: 15,500,000 VND

Giá bán: 12,400,000 VND

Mua hàng

Micro Không Dây CAVS S10

- 10%

Micro Không Dây CAVS S10

Giá gốc: 10,500,000 VND

Giá bán: 9,450,000 VND

Mua hàng

Micro Không Dây CAVS S9

- 15%

Micro Không Dây CAVS S9

Giá gốc: 6,800,000 VND

Giá bán: 5,780,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS YX-212

- 15%

Loa karaoke GLS YX-212

Giá gốc: 22,000,000 VND

Giá bán: 18,700,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS GS-12

- 15%

Loa karaoke GLS GS-12

Giá gốc: 18,000,000 VND

Giá bán: 15,300,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS GK-15C

- 15%

Loa karaoke GLS GK-15C

Giá gốc: 28,000,000 VND

Giá bán: 23,800,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS GK112

- 15%

Loa karaoke GLS GK112

Giá gốc: 22,000,000 VND

Giá bán: 18,700,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS G-15

- 15%

Loa karaoke GLS G-15

Giá gốc: 25,000,000 VND

Giá bán: 21,250,000 VND

Mua hàng

Dàn karaoke Motivity GS VH650-GSLS12

- 5%

Dàn karaoke Motivity GS VH650-GSLS12

Giá gốc: 26,350,000 VND

Giá bán: 25,032,500 VND

Mua hàng

Dàn karaoke Motivity VH650-112

- 5%

Dàn karaoke Motivity VH650-112

Giá gốc: 27,995,000 VND

Giá bán: 26,595,250 VND

Mua hàng

Vang Số FEDYCO XT-3000 Pro

- 20%

Vang Số FEDYCO XT-3000 Pro

Giá gốc: 8,500,000 VND

Giá bán: 6,800,000 VND

Mua hàng

Dàn karaoke gia đình VH650-Fed-GSLX12

- 5%

Dàn karaoke gia đình VH650-Fed-GSLX12

Giá gốc: 31,750,000 VND

Giá bán: 30,162,500 VND

Mua hàng

Cục Đẩy Công Suất CAF PL-2.12

- 17%

Cục Đẩy Công Suất CAF PL-2.12

Giá gốc: 21,750,000 VND

Giá bán: 18,052,500 VND

Mua hàng

Loa CAF HP-112

- 10%

Loa CAF HP-112

Giá gốc: 28,000,000 VND

Giá bán: 25,200,000 VND

Mua hàng