Loa sub hơi GS SX-18

- 15%

Loa sub hơi GS SX-18

Giá gốc: 16,900,000 VND

Giá bán: 14,365,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GS MS-15

- 15%

Loa karaoke GS MS-15

Giá gốc: 17,500,000 VND

Giá bán: 14,875,000 VND

Mua hàng

Đàn Guitar Acoustic Linas L850

- 20%

Đàn Guitar Acoustic Linas L850

Giá gốc: 12,900,000 VND

Giá bán: 10,320,000 VND

Mua hàng

Đàn Guitar Acoustic Linas L850EQ

- 20%

Đàn Guitar Acoustic Linas L850EQ

Giá gốc: 15,500,000 VND

Giá bán: 12,400,000 VND

Mua hàng

Micro Không Dây CAVS S10

- 10%

Micro Không Dây CAVS S10

Giá gốc: 10,500,000 VND

Giá bán: 9,450,000 VND

Mua hàng

Micro Không Dây CAVS S9

- 15%

Micro Không Dây CAVS S9

Giá gốc: 6,800,000 VND

Giá bán: 5,780,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS YX-212

- 15%

Loa karaoke GLS YX-212

Giá gốc: 22,000,000 VND

Giá bán: 18,700,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS GS-12

- 15%

Loa karaoke GLS GS-12

Giá gốc: 18,000,000 VND

Giá bán: 15,300,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS GK-15C

- 15%

Loa karaoke GLS GK-15C

Giá gốc: 28,000,000 VND

Giá bán: 23,800,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS GK112

- 15%

Loa karaoke GLS GK112

Giá gốc: 22,000,000 VND

Giá bán: 18,700,000 VND

Mua hàng

Loa karaoke GLS G-15

- 15%

Loa karaoke GLS G-15

Giá gốc: 25,000,000 VND

Giá bán: 21,250,000 VND

Mua hàng

Dàn karaoke Motivity GS VH650-GSLS12

- 5%

Dàn karaoke Motivity GS VH650-GSLS12

Giá gốc: 26,350,000 VND

Giá bán: 25,032,500 VND

Mua hàng

Dàn karaoke Motivity VH650-112

- 5%

Dàn karaoke Motivity VH650-112

Giá gốc: 27,995,000 VND

Giá bán: 26,595,250 VND

Mua hàng

Vang Số FEDYCO XT-3000 Pro

- 20%

Vang Số FEDYCO XT-3000 Pro

Giá gốc: 8,500,000 VND

Giá bán: 6,800,000 VND

Mua hàng

Dàn karaoke gia đình VH650-Fed-GSLX12

- 5%

Dàn karaoke gia đình VH650-Fed-GSLX12

Giá gốc: 31,750,000 VND

Giá bán: 30,162,500 VND

Mua hàng

Cục Đẩy Công Suất CAF PL-2.12

- 17%

Cục Đẩy Công Suất CAF PL-2.12

Giá gốc: 21,750,000 VND

Giá bán: 18,052,500 VND

Mua hàng

Loa CAF HP-112

- 10%

Loa CAF HP-112

Giá gốc: 28,000,000 VND

Giá bán: 25,200,000 VND

Mua hàng

Loa CAF HP-115

- 10%

Loa CAF HP-115

Giá gốc: 32,000,000 VND

Giá bán: 28,800,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LAB-10

- 9%

Loa CAF LAB-10

Giá gốc: 22,000,000 VND

Giá bán: 20,020,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LAB-12

- 10%

Loa CAF LAB-12

Giá gốc: 30,000,000 VND

Giá bán: 27,000,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LAB-15

- 10%

Loa CAF LAB-15

Giá gốc: 35,000,000 VND

Giá bán: 31,500,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LA-10

- 9%

Loa CAF LA-10

Giá gốc: 18,000,000 VND

Giá bán: 16,380,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LC-10

- 9%

Loa CAF LC-10

Giá gốc: 16,000,000 VND

Giá bán: 14,560,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LA-15

- 10%

Loa CAF LA-15

Giá gốc: 30,000,000 VND

Giá bán: 27,000,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LA-12

- 10%

Loa CAF LA-12

Giá gốc: 26,000,000 VND

Giá bán: 23,400,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LC-15

- 10%

Loa CAF LC-15

Giá gốc: 29,000,000 VND

Giá bán: 26,100,000 VND

Mua hàng

Loa CAF LC-12

- 10%

Loa CAF LC-12

Giá gốc: 21,000,000 VND

Giá bán: 18,900,000 VND

Mua hàng

Loa CAF Lavo-112

- 20%

Loa CAF Lavo-112

Giá gốc: 21,000,000 VND

Giá bán: 16,800,000 VND

Mua hàng

Cục Đẩy Công Suất CAVS DF2800

- 10%

Cục Đẩy Công Suất CAVS DF2800

Giá gốc: 11,000,000 VND

Giá bán: 9,900,000 VND

Mua hàng

Cục Đẩy Công Suất CAVS DF2600

- 10%

Cục Đẩy Công Suất CAVS DF2600

Giá gốc: 8,000,000 VND

Giá bán: 7,200,000 VND

Mua hàng

Loa Karaoke GS LS-12

- 10%

Loa Karaoke GS LS-12

Giá gốc: 11,500,000 VND

Giá bán: 10,350,000 VND

Mua hàng

Cục đẩy CAVS 4 kênh DX-1400

- 10%

Cục đẩy CAVS 4 kênh DX-1400

Giá gốc: 20,000,000 VND

Giá bán: 18,000,000 VND

Mua hàng

LOA FULL CAVS NX5

- 20%

LOA FULL CAVS NX5

Giá gốc: 10,700,000 VND

Giá bán: 8,560,000 VND

Mua hàng

LOA FULL CAVS NX9

- 10%

LOA FULL CAVS NX9

Giá gốc: 25,500,000 VND

Giá bán: 22,950,000 VND

Mua hàng

LOA FULL CAVS J12

- 10%

LOA FULL CAVS J12

Giá gốc: 24,500,000 VND

Giá bán: 22,050,000 VND

Mua hàng

LOA FULL CAVS M12

- 10%

LOA FULL CAVS M12

Giá gốc: 23,500,000 VND

Giá bán: 21,150,000 VND

Mua hàng

LOA FULL CAVS LA12

- 10%

LOA FULL CAVS LA12

Giá gốc: 23,000,000 VND

Giá bán: 20,700,000 VND

Mua hàng

Loa Full CAVS XB12 Pro

- 10%

Loa Full CAVS XB12 Pro

Giá gốc: 15,500,000 VND

Giá bán: 13,950,000 VND

Mua hàng