Guitar cổ Linas LC300EQ

- 10%

Guitar cổ Linas LC300EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Khóa: Japan
- Bảo hành 2 năm

7,690,000 VND

Giá bán: 6,921,000 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas LC300

- 15%

Guitar cổ Linas LC300

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Khóa: Japan
- Bảo hành 2 năm

6,690,000 VND

Giá bán: 5,686,500 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas LC250EQ

- 10%

Guitar cổ Linas LC250EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

6,490,000 VND

Giá bán: 5,841,000 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas LC250

- 15%

Guitar cổ Linas LC250

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

5,490,000 VND

Giá bán: 4,666,500 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas L200EQ

- 10%

Guitar cổ Linas L200EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

4,850,000 VND

Giá bán: 4,365,000 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas L200

- 10%

Guitar cổ Linas L200

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AW436
- Khóa: Japan

3,300,000 VND

Giá bán: 2,970,000 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas L120EQ

- 15%

Guitar cổ Linas L120EQ

- Mã: L-120
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Khóa: Taiwan

3,150,000 VND

Giá bán: 2,677,500 VND

Mua hàng
Guitar cổ Linas L120

- 15%

Guitar cổ Linas L120

- Mã: L-120
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Khóa: Taiwan

2,200,000 VND

Giá bán: 1,870,000 VND

Mua hàng