Guitar Mini Linas LC150

- 15%

Guitar Mini Linas LC150

- Mã: LC-150
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice AC130
- Khóa: Taiwan

3,200,000 VND

Giá bán: 2,720,000 VND

Mua hàng
Guitar Mini Linas LC100

- 15%

Guitar Mini Linas LC100

- Mã: LC-100
- Mặt: gỗ thông
- Khóa: Taiwan
- Bảo hành 1 năm

2,200,000 VND

Giá bán: 1,870,000 VND

Mua hàng
Guitar Mini Linas LC70

- 20%

Guitar Mini Linas LC70

- Mã: LC70
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A107
- Khóa: Taiwan

1,490,000 VND

Giá bán: 1,192,000 VND

Mua hàng