Dây guitar classic A107BK

- 15%

Dây guitar classic A107BK

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

125,000 VND

Giá bán: 106,250 VND

Mua hàng
Dây guitar classic A106

- 15%

Dây guitar classic A106

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

80,000 VND

Giá bán: 68,000 VND

Mua hàng
Dây guitar classic AC130

- 10%

Dây guitar classic AC130

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

120,000 VND

Giá bán: 108,000 VND

Mua hàng
Dây guitar classic AC139

- 10%

Dây guitar classic AC139

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

240,000 VND

Giá bán: 216,000 VND

Mua hàng
 Dây Acoustic Alice AW432

- 20%

Dây Acoustic Alice AW432

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

90,000 VND

Giá bán: 72,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Acoustic Alice AW436

- 20%

Dây đàn Acoustic Alice AW436

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Âm thanh ấm

150,000 VND

Giá bán: 120,000 VND

Mua hàng