Dây đàn cổ - Electric - phím lồi (dây lẻ 2,3)

Dây đàn cổ - Electric - phím lồi (dây lẻ 2,3)

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )
- Xuất xứ : Việt Nam
- Dây chất lượng
- Âm thanh ấm

10,000 VND

Mua hàng
Dây đàn cổ - Electric - phím lồi (dây lẻ 4,5,6)

Dây đàn cổ - Electric - phím lồi (dây lẻ 4,5,6)

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )
- Xuất xứ : Việt Nam
- Dây chất lượng
- Âm thanh ấm

15,000 VND

Mua hàng
Dây đàn lẻ ( 3,4,5,6 ) Classic Alice

Dây đàn lẻ ( 3,4,5,6 ) Classic Alice

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )

- Xuất xứ : Đài Loan

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

15,000 VND

Mua hàng
Dây đàn lẻ ( 3,4,5,6 ) Acoustic Alice

Dây đàn lẻ ( 3,4,5,6 ) Acoustic Alice

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )

- Xuất xứ : Đài Loan

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

15,000 VND

Mua hàng
Dây guitar classic AC136

Dây guitar classic AC136

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

130,000 VND

Mua hàng
Dây đàn cổ -  Electric - phím lồi (dây 1)

Dây đàn cổ - Electric - phím lồi (dây 1)

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )

- Xuất xứ : Việt Nam

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

5,000 VND

Mua hàng
Dây đàn lẻ ( 1,2 ) Classic Alice

Dây đàn lẻ ( 1,2 ) Classic Alice

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )

- Xuất xứ : Đài Loan

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

10,000 VND

Mua hàng
Dây đàn lẻ ( 1,2 ) Acoustic Alice

Dây đàn lẻ ( 1,2 ) Acoustic Alice

- Số lượng 1 dây ( dây lẻ )

- Xuất xứ : Đài Loan

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

10,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Acoustic Mings A-311

Dây đàn Acoustic Mings A-311

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Korea

- Dây chất lượng

- Hàng phổ thông

120,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Acoustic Mings A-211

Dây đàn Acoustic Mings A-211

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Korea

- Dây chất lượng

- Hàng phổ thông

100,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Guitar Daddario EJ13

Dây đàn Guitar Daddario EJ13

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : USA (Mỹ)

- Dây chất lượng

- Hàng phổ thông

 

 
 
 

90,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Guitar Daddario EZ910, EXP26

Dây đàn Guitar Daddario EZ910, EXP26

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : USA (Mỹ)

- Dây chất lượng

- Hàng phổ thông

 

70,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Acoustic KGRB SP011

Dây đàn Acoustic KGRB SP011

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Hàn Quốc

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

 
 
 
 
 

120,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Acoustic KGRB KP011

Dây đàn Acoustic KGRB KP011

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Hàn Quốc

- Dây chất lượng

- Âm thanh ấm

100,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Alice Electric Guitar A506

Dây đàn Alice Electric Guitar A506

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Đài Loan

- Dây chất lượng

- Âm thanh sắc

65,000 VND

Mua hàng
Dây Đàn Guitar Classic Korea Mings C-211

Dây Đàn Guitar Classic Korea Mings C-211

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Korea

- Dây chất lượng

- Hàng phổ thông

 

120,000 VND

Mua hàng
Dây Guitar Family Classic Cao Cấp SCG2843 Made in Korea

Dây Guitar Family Classic Cao Cấp SCG2843 Made in Korea

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : Korea

- Dây chất lượng

- Hàng phổ thông

160,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Alice Electric Bass A606 bốn dây

Dây đàn Alice Electric Bass A606 bốn dây

- Số lượng 4 dây

- Xuất xứ : Đài Loan

- Dây chất lượng

- Âm thanh sắc

140,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Guitar Classic Daddario EJ45

Dây đàn Guitar Classic Daddario EJ45

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : USA (Mỹ)

- Dây chất lượng

- Âm thanh hay

120,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Guitar Classic Daddario EJ46

Dây đàn Guitar Classic Daddario EJ46

- Số lượng 6 dây

- Xuất xứ : USA (Mỹ)

- Dây chất lượng

- Âm thanh hay

120,000 VND

Mua hàng
 Dây guitar classic A107BK

- 15%

Dây guitar classic A107BK

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

125,000 VND

Giá bán: 106,250 VND

Mua hàng
Dây guitar classic A106

- 15%

Dây guitar classic A106

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

80,000 VND

Giá bán: 68,000 VND

Mua hàng
Dây guitar classic AC139

- 10%

Dây guitar classic AC139

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

240,000 VND

Giá bán: 216,000 VND

Mua hàng
 Dây Acoustic Alice AW432

- 20%

Dây Acoustic Alice AW432

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Hàng phổ thông

90,000 VND

Giá bán: 72,000 VND

Mua hàng
Dây đàn Acoustic Alice AW436

- 20%

Dây đàn Acoustic Alice AW436

- Số lượng 6 dây
- Xuất xứ : Đài Loan
- Dây chất lượng
- Âm thanh ấm

150,000 VND

Giá bán: 120,000 VND

Mua hàng