Guitar Classic Linas LC450EQ

- 10%

Guitar Classic Linas LC450EQ

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan

10,500,000 VND

Giá bán: 9,450,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC450

- 10%

Guitar Classic Linas LC450

- Mặt phím: gõ đen
- Ngựa: gõ đen
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan

8,800,000 VND

Giá bán: 7,920,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC170

- 15%

Guitar Classic Linas LC170

- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice AC130
- Khóa: Taiwan
- Bảo hành 24 tháng

3,500,000 VND

Giá bán: 2,975,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC350EQ

- 10%

Guitar Classic Linas LC350EQ

- Ngựa: gõ đen
- Dây: Mỹ
- Khóa: Japan
- Mặt sitka, cedar

8,700,000 VND

Giá bán: 7,830,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC300EQ

- 10%

Guitar Classic Linas LC300EQ

- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AC139
- Khóa: Japan
- Mặt sitka, cedar

7,690,000 VND

Giá bán: 6,921,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC70EQ

- 15%

Guitar Classic Linas LC70EQ

- Mã: L-70EQ
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A107
- Khóa: Taiwan

1,950,000 VND

Giá bán: 1,657,500 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC100EQ

- 15%

Guitar Classic Linas LC100EQ

- Mã: LC-100
- Mặt: gỗ thông
- Khóa: Taiwan
- Bảo hành 1 năm

3,150,000 VND

Giá bán: 2,677,500 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC70

- 20%

Guitar Classic Linas LC70

- Mã: LC70
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A107
- Khóa: Taiwan

1,490,000 VND

Giá bán: 1,192,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC250

- 15%

Guitar Classic Linas LC250

- Ngựa: gõ đen
- Mặt sitka, cedarn
- Dây: alice AC139
- Khóa: Japan

5,490,000 VND

Giá bán: 4,666,500 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC300

- 15%

Guitar Classic Linas LC300

- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AC139
- Khóa: Japan
- Mặt sitka, cedar

6,690,000 VND

Giá bán: 5,686,500 VND

Mua hàng
Guitar classic Linas LC150EQ

- 13%

Guitar classic Linas LC150EQ

- Mặt: gỗ sitka
- Cần: gỗ thao lao
- EQ :
- Khóa: Taiwan

3,990,000 VND

Giá bán: 3,471,300 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Classic Linas LC100

- 15%

Đàn Guitar Classic Linas LC100

- Mã: LC-100
- Mặt: gỗ thông
- Khóa: Taiwan
- Bảo hành 1 năm

2,200,000 VND

Giá bán: 1,870,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC170EQ

- 10%

Guitar Classic Linas LC170EQ

- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice AC130
- Khóa: Taiwan
- EQ: có

4,020,000 VND

Giá bán: 3,618,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC150

- 15%

Guitar Classic Linas LC150

- Mã: LC-150
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice AC130
- Khóa: Taiwan

3,200,000 VND

Giá bán: 2,720,000 VND

Mua hàng
Guitar Classic Linas LC250EQ

- 10%

Guitar Classic Linas LC250EQ

- Ngựa: gõ đen
- Dây: alice AC139
- Khóa: Japan
- EQ: có

6,490,000 VND

Giá bán: 5,841,000 VND

Mua hàng