Boss GT100

- 10%

Boss GT100

- DA Conversion : 24 bits
- Sampling Rate : 44.1 kHz
- Power Supply: DC 9 V
- Current Draw: 600 mA

12,900,000 VND

Giá bán: 11,610,000 VND

Mua hàng