Vang Số FEDYCO XT-3000 Pro

- 20%

Vang Số FEDYCO XT-3000 Pro

- Xử lý Echo mượt mà
- Cắt hú tuyệt vời
- Bluetooth xa
- Bảo hành 1 năm

8,500,000 VND

Giá bán: 6,800,000 VND

Mua hàng
Vang Số Fedyco X-1000 Pro

- 20%

Vang Số Fedyco X-1000 Pro

- Xử lý Echo mượt mà
- Cắt hú tuyệt vời
- Tiếng micro dày
- Bảo hành 1 năm

8,700,000 VND

Giá bán: 6,960,000 VND

Mua hàng
Vang Số Fedyco XT-9000

- 10%

Vang Số Fedyco XT-9000

- Chống hú cực tốt
- Tiếng micro rất mượt
- Tinh chỉnh dễ dàng
- Bảo hành 12 tháng

5,270,000 VND

Giá bán: 4,743,000 VND

Mua hàng