Đàn Electric Guitar PACIFICA012

- 7%

Đàn Electric Guitar PACIFICA012

- Xuất xứ : Indonesia

- Số phím đàn : 22

- Bảo hành: 12 Tháng

- Chính hãng : Yamaha

3,800,000 VND

Giá bán: 3,534,000 VND

Mua hàng
Đàn Electric Guitar PACIFICA112J

- 8%

Đàn Electric Guitar PACIFICA112J

- Xuất xứ : Indonesia

- Số phím đàn :22

- Bảo hành: 12 Tháng

- Chính hãng : Yamaha

4,800,000 VND

Giá bán: 4,416,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112V

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112V

- Xuất xứ : Japan/Indonesia

- Số phím đàn : 22

- Bảo hành: 12 Tháng

- Chính hãng : Yamaha

7,900,000 VND

Giá bán: 7,505,000 VND

Mua hàng
Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM

- 6%

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM

- Xuất xứ : Indonesia
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

8,900,000 VND

Giá bán: 8,366,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX304

- 5%

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX304

- Xuất xứ : Japan/Indonesia

- Số phím đàn : 24

- Bảo hành: 12 Tháng

- Chính hãng : Yamaha

 

 

8,690,000 VND

Giá bán: 8,255,500 VND

Mua hàng
Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu đen mờ

- 5%

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu đen mờ

- Xuất xứ : Indonesia
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

8,900,000 VND

Giá bán: 8,455,000 VND

Mua hàng
Guitar điện Yamaha PACIFICA 212VQM

- 5%

Guitar điện Yamaha PACIFICA 212VQM

- Xuất xứ : Indonesia
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

8,900,000 VND

Giá bán: 8,455,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS320

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS320

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

8,990,000 VND

Giá bán: 8,540,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX305

- 5%

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX305

- Xuất xứ : Japan/Indonesia
- Số phím đàn : 24
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

9,990,000 VND

Giá bán: 9,490,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS420

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS420

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

11,890,000 VND

Giá bán: 11,295,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX504

- 5%

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX504

- Xuất xứ : Japan/Indonesia
- Số phím đàn : 24
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

12,390,000 VND

Giá bán: 11,770,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX505

- 5%

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX505

- Xuất xứ : Japan/Indonesia
- Số phím đàn : 24
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

13,590,000 VND

Giá bán: 12,910,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

13,990,000 VND

Giá bán: 13,290,500 VND

Mua hàng
Đàn SILENT Guitar Yamaha SLG200S

- 12%

Đàn SILENT Guitar Yamaha SLG200S

- Xuất xứ : Japan/china
- Phân loại : SILENT/Dây sắt
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

16,990,000 VND

Giá bán: 14,951,200 VND

Mua hàng
Đàn SILENT guitar Yamaha SLG200N

- 12%

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG200N

- Xuất xứ : Japan/china
- Phân loại : SILENT/Dây Nylon
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

16,990,000 VND

Giá bán: 14,951,200 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502T

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502T

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

15,590,000 VND

Giá bán: 14,810,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502TFM

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502TFM

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

15,590,000 VND

Giá bán: 14,810,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502TFMX

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS502TFMX

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

15,590,000 VND

Giá bán: 14,810,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha PAC611HFM

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha PAC611HFM

- Xuất xứ : Japan/Indonesia
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

16,700,000 VND

Giá bán: 15,865,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM

- Xuất xứ : Japan/Indonesia
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

16,900,000 VND

Giá bán: 16,055,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS620

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS620

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

17,790,000 VND

Giá bán: 16,900,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 612VIIFM

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 612VIIFM

- Xuất xứ : Japan/Indonesia
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

18,990,000 VND

Giá bán: 18,040,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS720B

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS720B

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

19,990,000 VND

Giá bán: 18,990,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS720BX

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS720BX

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha
 

19,990,000 VND

Giá bán: 18,990,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS702B

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS702B

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành: 12 Tháng
- Chính hãng : Yamaha

 

19,990,000 VND

Giá bán: 18,990,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS820CR

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RS820CR

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành : 12 tháng
- Chính hãng : Yamaha

23,990,000 VND

Giá bán: 22,790,500 VND

Mua hàng
Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RSP20CR

- 5%

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RSP20CR

- Xuất xứ : Japan
- Số phím đàn : 22
- Bảo hành : 12 tháng
- Chính hãng : Yamaha

39,890,000 VND

Giá bán: 37,895,500 VND

Mua hàng
Mandolin Linas LM150

- 15%

Mandolin Linas LM150

- Mã: LM-150
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A432
- Khóa: Taiwan

3,200,000 VND

Giá bán: 2,720,000 VND

Mua hàng
Mandolin Linas LM100

- 15%

Mandolin Linas LM100

- Mã: LM-100
- Mặt: gỗ thông
- Khóa: Taiwan
- Bảo hành 1 năm

2,200,000 VND

Giá bán: 1,870,000 VND

Mua hàng
Mandolin Linas LM70

- 20%

Mandolin Linas LM70

- Mã: LM70
- Ngựa: gõ mật
- Dây: alice A206
- Khóa: Taiwan

1,490,000 VND

Giá bán: 1,192,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FGX5

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FGX5

- Model : FGX5
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành : 24 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

35,590,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FGX3

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FGX3

- Model : FGX3
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành : 24 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

25,490,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS5

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS5

- Model : FS5
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành : 24 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

30,590,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG5

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG5

- Model : FG5
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành : 24 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

30,590,000 VND

Mua hàng
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS3

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS3

- Model : FS3
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành : 24 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

20,200,000 VND

Mua hàng
 Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG3

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG3

- Model : FG3
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành : 24 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

20,200,000 VND

Mua hàng
Đàn Acoustic Guitar Yamaha F310

Đàn Acoustic Guitar Yamaha F310

- Model : F310
- Xuất xứ : Japan/Indo
- Bảo hành : 12 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

3,590,000 VND

Mua hàng
Đàn Acoustic Guitar Yamaha F370C

Đàn Acoustic Guitar Yamaha F370C

- Model : F370C
- Xuất xứ : Japan/Indo
- Bảo hành : 12 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

7,490,000 VND

Mua hàng
Đàn Acoustic Guitar Yamaha F370

Đàn Acoustic Guitar Yamaha F370

- Model : F370
- Xuất xứ : Japan/Indo
- Bảo hành : 12 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

4,690,000 VND

Mua hàng
Đàn Acoustic Guitar Yamaha FX310AII

Đàn Acoustic Guitar Yamaha FX310AII

- Model : FX310AII
- Xuất xứ : Japan/Indo
- Bảo hành : 12 tháng
- Hàng chính hãng Yamaha

5,490,000 VND

Mua hàng