Combo Motivity MA1200

- 9%

Combo Motivity MA1200

- Micro Motivity MV120
- Vang Motivity H-570
- Cục đẩy MA-1200N
- Trả góp 0%

20,340,000 VND

Giá bán: 18,509,400 VND

Mua hàng
Dàn karaoke VBA06

- 5%

Dàn karaoke VBA06

- Cục đẩy PEAVEY CS4000
- Vang CASound MN-200
- Micro AMBER AB5000
- Loa CAVS LS712

33,620,000 VND

Giá bán: 31,939,000 VND

Mua hàng
Dàn karaoke CA05

- 5%

Dàn karaoke CA05

- Cục đẩy CA-2850
- Vang CASound MN-200
- Micro CAsound SM-500
- Loa CA X12

36,865,000 VND

Giá bán: 35,021,750 VND

Mua hàng
Dàn karaoke CA04

- 5%

Dàn karaoke CA04

- Cục đẩy AU-800
- Vang CASound MN-200
- Micro CAsound M-8
- Loa CA KP-6012

27,340,000 VND

Giá bán: 25,973,000 VND

Mua hàng
Dàn karaoke CA03

- 8%

Dàn karaoke CA03

- Cục đẩy AU-2600
- Vang CASound MN-200
- Micro CAsound M-8
- Loa CA F-10

24,540,000 VND

Giá bán: 22,576,800 VND

Mua hàng
Dàn karaoke CA02

- 14%

Dàn karaoke CA02

- Vang liền công suất
- Loa treo 25cm
- Micro BBS
- Bảo hành 12 tháng

16,800,000 VND

Giá bán: 14,448,000 VND

Mua hàng
Dàn karaoke CA01

- 9%

Dàn karaoke CA01

- Vang liền công suất
- Loa treo 25cm
- Micro BBS
- Bảo hành 12 tháng

17,200,000 VND

Giá bán: 15,652,000 VND

Mua hàng